Onyanserat

Blogg om film, TV och mycket annat

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Film Recension

Dogman – Marcello Fonte trollbinder

Regissören Matteo Garrone (Gomorra) vänder ofta blicken vid sidan om det lyckade välfungerande samhället, till periferin. I Dogman utgör denna en fattig förort till Rom och en sliten strandpromenad – öde, bortsett från några få farbröder som i avsaknad av kunder…